ADMINISTRACIJA

ADMINISTRACIJA razvoj vještina za rad u automobilskoj, tekstilnoj, modnoj i drvnoj industriji

Automobilska, tekstilna, modna i drvna industrija u posljednjih nekoliko godina u Bosni i Hercegovini bilježe konstantni rast u obimu investicija, ostvarenoga izvoza i broja otvorenih radnih mjesta. BiH, takođe, bilježi značajne uspjehe u tekstilnoj industriji, modnoj industriji itd. Izvoz obuće se konstatno povećava, a BiH je peta država u Evropi prema obimu izvoza.


Stanje i potrebe industrije u BiH

U svrhu osiguranja daljeg napretka industrije u BiH, potrebno je obezbijediti neophodne kadrove koji će svojim vještinama i znanjima doprinijeti razvoju i uspješnosti svojih preduzeća. Međutim, postojeća neusklađenost vještina između obrazovanja i potreba industrije u automobilskom sektoru, proizvodnji obuće, odjeće itd u Bosni i Hercegovini predstavlja ozbiljan teret u smislu ljudskih resursa za preduzeća. Oni sa diplomama srednjih škola za stručnu i obrazovnu obuku moraju proći dodatnu praktičnu obuku unutar preduzeća nakon svog stručnog obrazovanja, dok se zaposleni univerzitetski diplomci suočavaju sa problemima u prenošenju svog teorijskog znanja u praksu radi dobrobiti preduzeća.

Organizacija i firme učesnice

U cilju smanjivanja izazova u pogledu obezbjeđivanja adekvatnih ljudskih resursa u automobilskoj industriji, modnoj industriji itd, program obuke bit će realizovan od strane Fondacije Hastor uz podršku projekta Prilika Plus i Švicarske razvojne agencije, a za potrebe slijedećih kompanija: Prevent Grupacija (Zenica, Visoko, Goražde, Ilijaš, Travnik). Obuka će se sastojati od teoretskog dijela koji uključuje predavanja od strane industrijskih eksperata i od praktične nastave koja će se izvoditi na lokaciji potencijalnoga poslodavca. Teoretski dio predavanja bit će organizovan u Sarajevu.

Ciljna skupina

  • Diplomanti fakulteta društvenih i tehničkih nauka.

Zanimanja koja su obuhvaćena ovim pozivom su:

Zanimanje Lokacija - Broj izvršilaca
Tehnolog Visoko (1), Zenica (2), Travnik (1), Bugojno (1)
Saradnik za kvalitet Goražde (1), Visoko (4), Zenica (2)
CAD Operater Visoko (1)
Saradnik za logistiku Visoko (4), Zenica (2), Goražde (2), Ključ (2)
Dizajner Travnik (1), Bugojno (1)
Projekt koordinator Visoko (2)
Stručni saradnik za razvoj proizvoda Srebrenica (2)
Tehnolog topljenja i livenja Ilijaš (3)
Saradnik za računovodstvo i finansije Sarajevo (15)

Cilj programa obuke

Cilj “Takt akademije” je da polaznicima pruži priliku za obrazovanje u svim oblastima od značaja za rad u automobilskoj, tekstilnoj i modnoj industriji. Po završetku programa, uspješni polaznici bi trebali usvojiti minimum potrebnih znanja za radni angažman u navedenim industrijama.

Struktura treninga

Teoretski dio programa ima za cilj da polaznicima predstavi sve funkcije jednog proizvodnog preduzeća sa posebnim akcentom na znanja i vještine koje su specifične za automobilsku industriju. Neke od obuhvaćenih oblasti su: Osnove proizvodnih Sistema, Osiguravanje kvaliteta, Planiranje proizvodnje, Interna/Eksterna logistika, Upravljanje projektima, Napredne proizvodne tehnologije i sl. Nakon završetka teoretskog dijela polaznicima će biti omogućeno praktično obrazovanje unutar kompanije za koje su aplicirali.

Lokacije i datumi

  • Teoretska nastava: Sarajevo, u periodu između 13.02.2017 i 19.02.2017.
  • Praktična nastava: Lokacije kompanija učesnica, u periodu između 20.02.2017 i 26.03.2017.
  • Testiranje: Lokacije kompanija učesnica, u periodu između 27.02.2017 i 06.03.2017.

Kraj registracije

Krajnji rok za prijave: 06.02.2017.

Proces selekcije i intervjuiranja bit će realizovan po gradovima/lokacijama. Uspješni aplikanti bit će kontaktirani, a vezano za organizaciju procesa intervjuiranja. Samo aplikacije koje sadrže sve tri komponente poziva (prijavni formular, CV, pismo motivacije) bit će uzete u razmatranje.

Spremni za nove izazove?

Obrazujemo kadrove za potrebe BiH automobilske industrije.

Prijavi se