ADMINISTRACIJA

ADMINISTRACIJA razvoj vještina za rad u automobilskoj, tekstilnoj, modnoj i drvnoj industriji

Automobilska, tekstilna, modna i drvna industrija u posljednjih nekoliko godina u Bosni i Hercegovini bilježe konstantni rast u obimu investicija, ostvarenoga izvoza i broja otvorenih radnih mjesta. BiH, takođe, bilježi značajne uspjehe u tekstilnoj industriji, modnoj industriji itd. Izvoz obuće se konstatno povećava, a BiH je peta država u Evropi prema obimu izvoza.


Stanje i potrebe industrije u BiH

U svrhu osiguranja daljeg napretka industrije u BiH, potrebno je obezbijediti neophodne kadrove koji će svojim vještinama i znanjima doprinijeti razvoju i uspješnosti svojih preduzeća. Međutim, postojeća neusklađenost vještina između obrazovanja i potreba industrije u automobilskom sektoru, proizvodnji obuće, odjeće itd u Bosni i Hercegovini predstavlja ozbiljan teret u smislu ljudskih resursa za preduzeća. Oni sa diplomama srednjih škola za stručnu i obrazovnu obuku moraju proći dodatnu praktičnu obuku unutar preduzeća nakon svog stručnog obrazovanja, dok se zaposleni univerzitetski diplomci suočavaju sa problemima u prenošenju svog teorijskog znanja u praksu radi dobrobiti preduzeća.

Organizacija i firme učesnice

U cilju smanjivanja izazova u pogledu obezbjeđivanja adekvatnih ljudskih resursa u automobilskoj industriji, modnoj industriji itd, program obuke bit će realizovan od strane Fondacije Hastor uz podršku projekta Prilika Plus i Švicarske razvojne agencije, a za potrebe slijedećih kompanija: Prevent Grupacija (Zenica, Visoko, Goražde, Ilijaš, Travnik). Obuka će se sastojati od teoretskog dijela koji uključuje predavanja od strane industrijskih eksperata i od praktične nastave koja će se izvoditi na lokaciji potencijalnoga poslodavca. Teoretski dio predavanja bit će organizovan u Sarajevu.

Ciljna skupina

  • Diplomanti fakulteta društvenih i tehničkih nauka.

Zanimanja koja su obuhvaćena ovim pozivom su:

Zanimanje Lokacija - Broj izvršilaca Obrazovni smjer
Projekt koordinator (Tehnički) Visoko (4) Inžinjerski smjerovi
Modelar/konstruktor Prevent Interior (2) Inžinjerski smjerovi
Saradnik za logistiku (Strateška nabavka) Visoko (3) Ekonomski smjerovi
Saradnik za logistiku (Nabavka) Ključ (1) Ekonomski smjerovi
Projekt manager Visoko (5) - kandidati iz regija Goražde, Zenica, Sarajevo/Visoko, Travnik i Bugojno (3) Inžinjerski i ekonomski smjerovi
Saradnik za kvalitet Goražde (2), Zenica/Žepče (1), Visoko (2), Bugojno (1) Inžinjerski smjerovi

Cilj programa obuke

Cilj “Takt akademije” je da polaznicima pruži priliku za obrazovanje u svim oblastima od značaja za rad u automobilskoj, tekstilnoj i modnoj industriji. Po završetku programa, uspješni polaznici bi trebali usvojiti minimum potrebnih znanja za radni angažman u navedenim industrijama.

Struktura treninga

Teoretski dio programa ima za cilj da polaznicima predstavi sve funkcije jednog proizvodnog preduzeća sa posebnim akcentom na znanja i vještine koje su specifične za automobilsku industriju. Neke od obuhvaćenih oblasti su: Osnove proizvodnih Sistema, Osiguravanje kvaliteta, Planiranje proizvodnje, Interna/Eksterna logistika, Upravljanje projektima, Napredne proizvodne tehnologije i sl. Nakon završetka teoretskog dijela polaznicima će biti omogućeno praktično obrazovanje unutar kompanije za koje su aplicirali.

Lokacije i datumi

  • Teoretska nastava: Sarajevo, TBC.
  • Praktična nastava: Lokacije kompanija učesnica, TBC
  • Testiranje: Lokacije kompanija učesnica, TBC

Kraj registracije

Rok za prijavu: Otvoren

Proces selekcije i intervjuiranja bit će realizovan po gradovima/lokacijama. Uspješni aplikanti bit će kontaktirani, a vezano za organizaciju procesa intervjuiranja. Samo aplikacije koje sadrže sve tri komponente poziva (prijavni formular, CV, pismo motivacije) bit će uzete u razmatranje.

Spremni za nove izazove?

Obrazujemo kadrove za potrebe BiH automobilske industrije.

Prijavi se