PROIZVODNJA

PROIZVODNJA razvoj vještina za rad u automobilskoj, tekstilnoj,modnoj i drvnoj industriji

Automobilska, tekstilna, modna i drvna industrija u posljednjih nekoliko godina u Bosni i Hercegovini bilježe konstantni rast u obimu investicija, ostvarenoga izvoza i broja otvorenih radnih mjesta. BiH, takođe, bilježi značajne uspjehe u tekstilnoj industriji, modnoj industriji itd. Izvoz obuće se konstatno povećava, a BiH je peta država u Evropi prema obimu izvoza.


Stanje i potrebe industrije u BiH

U svrhu osiguranja daljeg napretka industrije u BiH, potrebno je obezbijediti neophodne kadrove koji će svojim vještinama i znanjima doprinijeti razvoju i uspješnosti svojih preduzeća. Međutim, postojeća neusklađenost vještina između obrazovanja i potreba industrije u automobilskom sektoru, proizvodnji obuće, odjeće itd u Bosni i Hercegovini predstavlja ozbiljan teret u smislu ljudskih resursa za preduzeća. Oni sa diplomama srednjih škola za stručnu i obrazovnu obuku moraju proći dodatnu praktičnu obuku unutar preduzeća nakon svog stručnog obrazovanja, dok se zaposleni univerzitetski diplomci suočavaju sa problemima u prenošenju svog teorijskog znanja u praksu radi dobrobiti preduzeća.

Organizacija i firme učesnice

U cilju smanjivanja izazova u pogledu obezbjeđivanja adekvatnih ljudskih resursa u automobilskoj industriji, modnoj industriji itd, program obuke bit će realizovan od strane Fondacije Hastor uz podršku projekta Prilika Plus i Švicarske razvojne agencije, a za potrebe slijedećih kompanija: Prevent Grupacija (Zenica, Visoko, Goražde, Ilijaš, Travnik). Obuka će se sastojati od teoretskog dijela koji uključuje predavanja od strane industrijskih eksperata i od praktične nastave koja će se izvoditi na lokaciji potencijalnoga poslodavca. Teoretski dio predavanja bit će organizovan u Sarajevu.

Ciljna skupina

  • Maturanti srednjih stručnih/tehničkih/mješovitih škola

Zanimanja koja su obuhvaćena ovim pozivom su:

III stepen

Zanimanje Lokacija
Šivač Visoko, Travnik, Bugojno, Zenica
Krojač Bugojno
Radnik na montaži Bugojno
Modelar/konstruktor (proizvodnja obuće) Bugojno
Majstor Travnik, Bugojno
Bravar Ilijaš
Livac Ilijaš
Topioničar Ilijaš

IV stepen

Zanimanje Lokacija
Modelar/konstruktor Travnik

Cilj programa obuke

Cilj “Takt akademije” je da polaznicima pruži priliku za obrazovanje u svim oblastima od značaja za rad u automobilskoj, tekstilnoj i modnoj industriji. Po završetku programa, uspješni polaznici bi trebali usvojiti minimum potrebnih znanja za radni angažman u navedenim industrijama.

Struktura treninga

Teoretska nastava i praktična obuka za navedena zanimanja bit će organizovana na lokacijama firmi učesnica, od strane njihovih uposlenika, industrijskih i obrazovanih eksperata.

Lokacije i datumi

Program obuke traje od 13.02.2017 do 26.02.2017 i bit će organiziran na lokaciji i za potrebe svake kompanije pojedinačno.
Testiranje: Lokacije kompanija učesnica, u periodu između 27.02.2017 do 06.03.2017.

Kraj registracije

Krajnji rok za prijave: Otvoren

Proces selekcije i intervjuiranja bit će realizovan po gradovima/lokacijama. Uspješni aplikanti bit će kontaktirani, a vezano za organizaciju procesa intervjuiranja. Samo aplikacije koje sadrže sve tri komponente poziva (prijavni formular, CV, pismo motivacije) bit će uzete u razmatranje.

Spremni za nove izazove?

Obrazujemo kadrove za potrebe BiH automobilske industrije.

Prijavi se