PREGLED KADROVSKIH POTREBA


Broj ukupno potrebnih kadrova za sve kompanije mogao bi prevazići broj od 100 radnika.

Pregled i opisi
kadrovskih potreba

Ukoliko imate dodatnih pitanja, kontaktirajte nas putem haris.fadzan@fondacijahastor.baNa osnovu istraživanja koje je provela Fondacija Hastor u saradnji sa partnerima te jasnih smjernica kompanija napravljen je program kojim će polaznici u mjesec dana dobiti znanje, vještine i praksu neophodne za potrebe rada u automobilskoj, tekstilnoj, modnoj ili drvnoj industriji. Prema našoj prognozi broj ukupno potrebnih kadrova za sve kompanije prelazi 40 radnih mjesta. Prijavljene potrebe za kadrovima su naknadno raspoređene po stepenu stručne spreme te su dodate osnovne informacije o znanjima, vještinama i kompetencijama potrebnima za obavljanje navedenih poslova.


V/VI/VII stepen

Saradnik za logistiku
 • VSS (ekonomski ili drugi smjerovi)
 • Informatička pismenost (MS Office) i analitičnost;
 • Aktivno znanje engleskog jezika; Njemački jezik - prednost
 • Napredne komunikacijske i interpersonalne vještine
 • Timski rad i saradnja
 • Samoinicijativnost i orijentiranost ka ostvarivanju ciljeva
 • Proaktivnost i spremnost na putovanja
 • Osigurava i dogovara sve potrebne uslove za nesmetanu dopremu materijala na lokaciju, u smislu ugovora sa cijenama, paritetom isporuka, transporta, uslova plaćanja i bonusa
 • Pruža stalnu podršku odjelu logistike i osiguranja kvaliteta dobavljača
 • Osigurava kontinuirane uštede za Društvo kroz pregovore sa dobavljačima
 • Gradi i održava dobre poslovne odnose i komunikaciju sa dobavljačima, inicira i održava sastanke
 • Priprema i izvještava nadređene o realizaciji i ostvarenim rezultatima
Tehnolog
 • VSS (tekstilni-mašinski inžinjer)
 • Poznavanje engleskog ili njemačkog jezika
 • Poznavanje rada na računaru (MS Power Point, MS Word ,MS Excel, MS Visio)
 • Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije
 • Poznavanje FMEA
 • Poznavanje postupka Upravljanje projektima/APQP
 • Poznavanje tehnološke dokumentacije
 • Poznavanje proizvodnih procesa, vrsta materijala, proizvoda i artikala u proizvodnji (proizvodni asortiman)
Cad operater
 • VSS (tehnički smjer)
 • Poznavanje rada na računaru Ms Office, OptiTex, AutoCad
 • Aktivno poznavanje njemačkog jezika
 • Preciznost, posvećenost detaljima, fleksibilnost, efektivna komunikacija, poštivanje rokova
 • Konvertovanje CAD formata (iz DXF u DSN, PDS, AAMA)
 • Provjera ispravnosti i eventualna korekcija DSN, PDS formata
 • Izrada krojnih slika za uzorke i seriju
 • Izrada krojnih slika za šablone
 • Provjera ispravnosti i eventualna korekcija krojnih slika za šablone
 • Izrada i opremanje šablona za uzorke i serijsku proizvodnju
 • Izrada tabele krojnih dijelova
 • Izrada skica za dokrojavanje
 • Preuzimanje i distribuiranje CAD dokumentacije
Saradnik za kvalitet
 • VSS – tehnički, društveni smjer
 • Uspostavljanje i nadzor sistema kontrole kvaliteta gotovog proizvoda (završna kontrola, produkt audit)
 • Praćenje i izvještavanje Rukovodstva o stanju kvaliteta proizvoda i procesa (analitika kvaliteta)
 • Zaustavljanje proizvoda/procesa koji nisu u skladu sa specifikacijama/zahtjevima kupaca i ostalim zakonskim propisima/propisima Društva
 • Priprema pregleda rukovodstva sa svim elementima u skladu sa poslovnikom kvaliteta i internim procedurama
 • Praćenje postavljenih ciljeva kvaliteta, kupaca i učešće u definisanju akcija za slučaj nedostizanja ciljeva
 • Praćenje troškova kvaliteta kroz već definisane metode
 • Sprovođenje aktivnosti dodijeljenih APQP planom
 • Unaprijeđenje sistema kvaliteta kroz unaprjeđenje metoda rada
 • Izvođenje proces audita, internih i eksternih audita sistema kvaliteta
Projekt koordinator
 • VSS- tehnički, društveni smjer
 • Adaptiranost u radu sa međunarodnim organizacijama i projektnom menadžmentu sa učesnicima iz različitih zemalja i razvojnih timova
 • Sposobnost pregovaranja cijena sa kupcima / klijentima
 • Aktivno poznavanje njemačkog jezika (poznavanje Turskog / Ruskog / Španskog/Francuskog jezika za specifične projekte)
 • Efektivna komunikacija
 • Osposobljenost za rad na računaru
 • Vozački ispit B kategorije
 • Tačnost, preciznost, pozitivan odnos prema poslu („Can do” stav), odgovornost, integritet
 • Definiranje plana projekta
 • Definiranje i postizanje projektnih ciljeva
 • Planiranje, praćenje i upravljanje budžetom projekata
 • Iznalaženje projektnih rješenja i osiguravanje izvodjivosti projektnih aktivnosti unutar odobrenog budžeta
 • Uspostavljanje i praćenje standarda kvaliteta (ISO TS 16949, ISO 14001) u svim fazama projekata
 • Koordinaciju rada različitih projektnih timova kako bi se sve ključne aktivnosti završile pravovremeno
Dizajner (proizvodnja obuće)
 • VSS-Inžinjer obućarstva
 • istraživanje linija (estetski izgled proizvoda) ,boja materijala
 • kreiranje odnosno dizajniranje modela gotove obuće
 • kreativnost i osjećaj za trendove i njihovo provođenje
 • sklonost timskom radu uz preuzimanje odgovornosti za svoj rad
 • pozeljno poznavanje stranog jezika ( engleski ili njemacki)
 • poznavanje materijala (koža,umjetni materijali,tekstil)
 • kreativni dizajni i završna obrada modela obuće do gotovog uzorka
Tehnolog (proizvodnja obuće)
 • VSS-inžinjer obućarstva
 • poznavanja cjelokupnog procesa proizvodnje
 • praćenje izrade gotovog proizvoda po svim fazama ( krojnica, šivaona, montaža, finiš)
 • izrada redosljeda operacija tj.kreiranje tehnoloskog procesa i postupka
 • na osnovu komunikacije sa dizajnerom i modelarom određuje koji će se ugrađivati u model
 • određivanje količine određenog modela po paru
 • izrada potrebne tehničke dokumentacije
 • praćenje normativa
 • kontrola kvaliteta poluproizvoda i gotovih proizvoda
 • kontrola normativa
 • definisanje tehnološkog procesa i praćenje njegovog provođenja u cjelokupnoj proizvodnji
 • poznavanje rada na računaru
 • poznavanje stranog jezika (njemacki/engleski)
Tehnolog topljenja i livenja
 • VSS, inžinjer metalurgije
 • Poznavanje njemačkog/engleskog jezika
 • Sudjelovanje kod novih projekata, usvajanja i definisanja strojeva, naprava, alata itd.
 • Izrada tehnološkog postupka
 • Sudjelovanje kod izrade FMEA, SMED i ostalih industrijskih metoda
 • Sudjelovanje kod preuzimanja novih strojeva, naprava i alata
 • Izrada lay outa i uređenje radnih mjesta
 • Sudjelovanje kod transfera novih tehnologija
 • Sudjelovanje i koordinacija sa službom EMSiSIZ
 • Tehnička koordinacija i tehnički suport proizvodnji
Saradnik za razvoj proizvoda
 • SSS ili VSS – mašinskog ili drugog tehničkog usmjerenja
 • Poznavanje MS Office-a
 • Poželjno poznavanje njemačkog i/ili engleskog jezika
 • Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije
 • Poznavanje procesa brizganja i ekstruzije
 • Poznavanje tehnologije koncepta i izrade alata
 • Poznavanje tehnologije materijala plastike ( svojstva, karakteristike, način prerade i zahtjevi)
 • Detekcija problema na proizvodu i procesu, testiranje novih parametara i procesa sa ciljem iznalaženja rješenja
 • Učešće u puštanju procesa/puštanje u rad novih strojeva u proizvodnju
 • Obrazovanje ostalih zaposlenih o korištenju novih strojeva i opreme
Dizajner
 • VII stepen, inžinjer tekstila
 • poznavanje rada u Optitex je dobrodošlo
 • poznavanje rada u Corelu i Microsoft Officeu
 • dobro poznavanje rada na računalu
 • brzo prilagođavanje postojećem timu
 • timski rad
 • fleksibilnost
 • konstrukcija osnovnog kroja odjeće
 • modeliranje
 • korekcija prototipova
 • rad u Optitex sistemu
 • digitaliziranje krojnih dijelova
 • gradiranje po veličinama
 • izrada krojnih slika
 • priprema dokumentacija za proizvodni proces (Corel, MS Office)
Saradnik za računovodstvo i finansije
 • VSS ekonomskog usmjerenja, smjer računovodstvo i revizija; ili finasijko-računovodstveni smjer
 • Poznavanje međunarodnih računovodstvenih standarda
 • Poznavanje rada na računaru – poznavanje Office paketa i korištenje računovodstvenih programa
 • Obavezno aktivno poznavanje njemačkog i engleskog jezika
 • Odgovarajuće radno iskustvo na sličnim poslovima
 • Organizacijske sposobnosti i visok nivo efikasnosti
 • Timski rad, komunikativnost, odgovornost
 • Samostalnost u donošenju odluka

Opis poslova - odgovornosti

 • Računovodstveni tretman poslovne dokumentacije ulaznih/izlaznih računa, evidencija plata, blagajne, stalnih sredstava i ostalih poslovnih događaja na osnovu dokumentacije koja pruža dovoljnu dokumentovanost za nastali događaj ( na bazi Odluke direktora i/ili Ugovora dviju strana o nastalom događaju) ili drugih vrsta Sporazuma
 • Praćenje cash flow izvještaj i evidencija bankovnih izvoda
 • Usklađivanje analitičkih evidencija i administracija salda kupaca i dobavljača
 • Kreiranje izvještaja za potrebe menadžmenta i centralnog kontrolinga na osnovu informacija u računovodstvenom programu o praćenju promjena u radnom kapitalu, promjena bilansnih pozicija i praćenje mjesečnih rezultata poslovanja
 • Učestvovanje u izradi finansijskih izvještaja i poreznih prijava
 • Učestvovanje u pripremi podataka za potrebe izrade konsolidovanih izvještaja
 • Aktivnosti saradnje sa eksternim auditorima u predrevizijama/revizijama

 

IV stepen

Modelar/konstruktor
 • IV stepen, tekstilni tehničar
 • poznavanje rada u grafičkim programima - Corelu, Adobe-u,..
 • brzo prilagođavanje postojećem timu u konstrukciji i modelarstvu
 • izrada kolekcija u skladu sa trendovima i potrebama naših kupaca
CNC operater
 • SSS ili KV (SSS-poželjno tehnički smjer)
 • poželjno radno iskustvo 1 godinu na istim ili sličnim poslovima
 • poželno poznavanje jednog stranog jezika, poznavanje osnova rada na racunaru (Word,Excel), služenje e-mailom
 • timski rad, sposobnost rukovođenja Odjelom
 

III stepen

Šivač
 • KV, SSS (tekstilni i drugi smjer)
 • Tehnike šivanja
 • Poznavanje korištenje šivačeg stroja
 • Šivanje autopresvlaka
Šivač (proizvodnja obuće)
 • SSS-smjer obućar
 • poznavanje rada na mašini za šivanje raznih vrsta sastava
 • našivanje i opšivanje remenčića
 • poznavanje operacije porubnog opšivanja (kantiranje)
 • šivanje oglava
 • našivanje paspula
 • međusobni sastav oglava, lampasa, kragni
 • preciznost u obavljanju zadatih operacija
 • rad na osnovu unaprijed izrađenih šablona
Krojač (proizvodnja obuće)
 • SSS-smjer obućar
 • krojenje dijelova lica od prirodne kože (oglave, sarice,razni remenčići,paspuli)
 • kompjutersko krojenje dijelova lica
 • postavljanje dijelova na stroju sa kompjuterskim unošenjem podataka
 • krojenje dijelova gornjišta za postavu od prirodnih i umjetnih materijala
 • krojenje cvišne,raznih pojačanja,kapica,lubova
 • strojno prekrajanje valkalnih oglava ili slijepljenih dijelova gornjišta
 • matriciranje dijelova gornjišta radi estetskog izgleda
 • poželjno poznavanje rada na računaru i CAD sistema
Radnik na montaži (proizvodnja obuće)
 • SSS-smjer obućar
 • rad na špic aparatu (pozicioniranje gornjišta na stroju za privlačenje i pričvrščivanje prednjeg upusta)
 • rad na stroju automat peta ( opsluživanje stroja koji u petnom dijelu fiksira pomoću teksa upust gornjišta)
 • ručno privlačenje i pričvrščivanje upusta gornjišta za temeljnu tabanicu
 • poravnavanje nabora i i priprema upust gornjišta za međusobni sastav sa đonom
 • poravnanje nabora pomoću stroja sa rotirajućim prstenovima
 • prvo i drugo mazanje ( ručno nanošenje četkom tankog sloja ljepila na upust gornjišta)
 • pranje đonova ( ručna priprema đonova pomoću sredstva za odmaščivanje za nanošenje ljepila)
 • mazanje đonova ( ručno nanošenje četkom ljepila na površinu đona)
 • pakovanje gotove obuće ( kontrola artikala i pakovanje u kutije gotove obuće)
 • četkanje i kremanje
 • čišćenje - (otklanjanje višak ljepila i skidanje cipela sa kalupa)
 • ulaganje tabanica
 • prikivanje peta
 • peglanje lica
 • sortiranje gotovih proizvoda
 • spremnost za timski rad
 • discipliniranost i odgovornost
Modelar/konstruktor (proizvodnja obuće)
 • SSS-obućar
 • izrada šablona
 • izrada modela kalupa
 • izrada đonova,gornjišta
 • izrada alata za rad
 • pretvaranje ideje kreatora u gotov proizvod
 • poznavanje materijala kao i njihove mogućnosti obrade usljed djelovanja različitih mašina na njih
 • materijalizacija zamišljenih ideja kreatora do gotovog proizvoda
 • poželjno poznavanje stranog jezika (njemacki/engleski)
Majstor (proizvodnja obuće)
 • SSS-obućar
 • timski rad
 • komunikacijske vještine
 • organizacija rada u odjelu za koji je zadužen
 • kontrola da li se operacije obavljaju prema priloženom uzorku modela
 • raspored radnika na određene operacije u skladu sa potrebama odjela
 • podnosi izvještaj o količini i kvalitetu proizvoda u svom odjeljenju
 • odgovara za svoje odjeljenje i odvijanje procesa u njemu
 • organizacijske sposobnosti u rukovođenju radnika
 • odgovornost
 • poznavanje svih operacija u obućarstvu
Bravar (Livnica)
 • SSS, tehnički smjer
 • Održavanje indukcionih peći
 • Održavanje elektro lučnih peći
 • Održavanje formarskih i kaluparskih mašina
 • Održavanje kompresorskih stanica
 • Održavanje pumpnih stanica
 • Održavanje plinskih stanica
 • Održavanje priprema pijeska
Livac
 • SSS, tehnički smjer
 • Priprema procesa livenje
 • Livenje na livnom automatu-peći ili livenje iz lonca
 • Priprema vatrostalnih masa i ozida na livnim pećima
 • Livenje iz livnog automata u havarione lonce
Stolar za obradu masiva
 • SSS (poželjno tehnički smjer) ili KV
 • Realizacija rada prema nalogu
 • Poznavanje svih vrsta materijala
 • Odgovornost i sposobnost za samostalnim rukovođenjem svim neophodnim mašinama
 • Odgovornost i vođenje računa o iskorištenosti materijala
 • Vođenje računa o ispunjenju zadanih normi na radnom mjestu
 • Vođenje računa o istrošenosti alata i slanje istog na oštrenje
 • Kontrola proizvedenih elemenata
 • Spremnost na dizanje tereta do 25 kg
Operater Formatne i Kantlinije
 • SSS (poželjno tehnički smjer) ili KV
 • Formatiziranje elemenata na zadane mjere
 • Nanošenje rubnih traka
 • Poznavanje i prepoznavanje tehničkih crteža
 • Poznavanje softvera na mašini
 • Realizacija rada prema nalogu
 • Poznavanje svih vrsta materijala
 • Odgovornost i sposobnost za samostalnim rukovođenjem svim neophodnim mašinama
 • Odgovornost i vođenje računa o iskorištenosti materijala
 • Vođenje računa o ispunjenju zadanih normi na radnom mjestu
 • Vođenje računa o istrošenosti alata i slanje istog na oštrenje
 • Kontrola proizvedenih elemenata
 • Spremnost na dizanje tereta do 25 kg
Operater Furnirne linije
 • SSS (poželjno tehnički smjer) ili KV
 • Realizacija rada prema nalogu
 • Poznavanje svih vrsta materijala
 • Odgovornost i sposobnost za samostalnim rukovođenjem svim neophodnim mašinama
 • Odgovornost i vođenje računa o iskorištenosti materijala
 • Vođenje računa o ispunjenju zadanih normi na radnom mjestu
 • Vođenje računa o istrošenosti alata i slanje istog na oštrenje
 • Kontrola proizvedenih elemenata
 • Spremnost na dizanje tereta do 25 kg

Spremni za nove izazove?

Obrazujemo kadrove za potrebe perspektivnih BH industrija.

Prijavi se